Bản vẽ hồ bơi gia đình full kiến trúc và kết cấu 3.8×15.7m

Bản vẽ hồ bơi gia đình full kiến trúc và kết cấu 3.8x15.7m

Chi tiết về bản vẽ hồ bơi gia đình 3.8×15.7m

Bản vẽ hồ bơi gia đình 3.8×15.7m full kiến trúc và kết cấu, bao gồm mặt bằng tổng thể, bố trí, kết cấu dầm sàn móng chi tiết.

Thông tin bản vẽ

  • Danh mục: Autocad
  • Thể loại: Bản vẽ hồ bơi
  • Download: Ho-boi-gia-dinh-3.8×15.7m.dwg [644.38 kb)

Hình ảnh demo

Dưới đây là một số hình ảnh demo về bộ code này.

Bản vẽ hồ bơi gia đình full kiến trúc và kết cấu 3.8x15.7m
Bản vẽ hồ bơi gia đình full kiến trúc và kết cấu 3.8×15.7m
Bản vẽ hồ bơi gia đình full kiến trúc và kết cấu 3.8x15.7m
Bản vẽ hồ bơi gia đình full kiến trúc và kết cấu 3.8×15.7m
Bản vẽ hồ bơi gia đình full kiến trúc và kết cấu 3.8x15.7m
Bản vẽ hồ bơi gia đình full kiến trúc và kết cấu 3.8×15.7m
Bản vẽ hồ bơi gia đình full kiến trúc và kết cấu 3.8x15.7m
Bản vẽ hồ bơi gia đình full kiến trúc và kết cấu 3.8×15.7m
Bản vẽ hồ bơi gia đình full kiến trúc và kết cấu 3.8x15.7m
Bản vẽ hồ bơi gia đình full kiến trúc và kết cấu 3.8×15.7m
Bản vẽ hồ bơi gia đình full kiến trúc và kết cấu 3.8x15.7m
Bản vẽ hồ bơi gia đình full kiến trúc và kết cấu 3.8×15.7m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *